Η εκπαιδευτική μέθοδος KEYS & STEPS ®

Γνωρίζοντας τα προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον, όπως:

    ● έλλειψη θεωρητικών γνώσεων

    ● έλλειψη εξειδίκευσης

    ● έλλειψη χρόνου

αλλά και τα προβλήματα που εμφανίζονται μετά τη διεξαγωγή ενός φαινομενικά πολύ επιτυχημένου σεμιναρίου, όπως:

    ● πολλές γνώσεις χωρίς πρακτική εφαρμογή

    ● πολλά θέματα χωρίς όμως σύνδεση, συνέπεια και συνοχή

    ● έλλειψη ενός σύντομου, συγκεκριμένου οδηγού δράσης,


Η SOURCE Μ & CC δημιούργησε την εκπαιδευτική μέθοδο KEYS & STEPS, ειδικά μελετημένη για τις ανάγκες του επαγγελματία και του στελέχους επιχειρήσεων. Δηλαδή ο εκπαιδευόμενος αποκτά συγκεκριμένη «στάση» και αποκρυσταλλωμένες απόψεις για τα αντικείμενο στο οποίο έχει καταρτισθεί, με τα “κλειδιά” (KEYS) και τα “βήματα” (STEPS).

    ● Τα «κλειδιά» είναι οι απαραίτητες, βασικές, αλλά και ουσιαστικές έννοιες, που γίνονται κτήμα του, χάρη στη βιωματική λειτουργία του Σεμιναρίου.

    ● Τα «βήματα» είναι η σειρά των ενεργειών που επιλέγει ο σωστά εκπαιδευμένος επαγγελματίας.


Γι’ αυτό, σε λίγο χρόνο και χωρίς περιττές γνώσεις που θα ξεχασθούν, αποκτάται η σφαιρική γνώση του θέματος και επιτυγχάνεται η απόκτηση επαγγελματικής «κουλτούρας» και η ικανότητα επιλογής των σωστών ενεργειών.