Γιώργος Σταμάτης

Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Coach (Gestalt Practitioner in Organizations), Συντονιστής εργασιακών ομάδων, Εκπαιδευτής και Συγγραφέας.

cv