Η Source M. & C.C. παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, στους

τομείς:


● Ολιστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

● Marketing

● Πωλήσεις

● Ολοκληρωμένη Επικοινωνία

(Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Προώθηση Πωλήσεων, Προβολή, Χορηγία, Δημοσιότητα, Άμεση

Επικοινωνία, Digital Communication)

● Public & Governmental Affairs

● Image Making

● Πολιτική Επικοινωνία

Η Source M. & C.C. προσφέρει Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Management Επιχειρήσεων, σε τομείς

όπως:

● Διαμόρφωση Οράματος

● Ανάπτυξη ομάδων

● Ανάπτυξη ηγεσίας

● Ανάπτυξη προσωπικού

● Εσωτερική Επικοινωνία

● Οργάνωση Επιχειρήσεων

● Στρατηγικός Σχεδιασμός

● Στοχοθεσία

● Προγραμματισμός

● Ανάθεση Εργασιών

● Παρακίνηση Προσωπικού

● Ελεγκτικές Διαδικασίες

● Αξιολόγηση Προσωπικού

● Αξιολόγηση Έργου

● Οργάνωση Παρουσιάσεων

● Διαχείριση Κρίσεων

Για τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες, η Source M. & C.C. χρησιμοποιεί το αποκλειστικό

Σύστημα Επιχειρησιακής Οργάνωσης S.O.S.®

S.O.S.: Αντιμετωπίζω την επιχείρηση ως ένα σύστημα από μέρη που αλληλοεπηρεάζονται και

μέρος του οποίου επίσης είμαι και εγώ

S=Self / Ο Εαυτός μου Ο=Others / Οι άλλοι (πελάτες, συνεργάτες) S=Subject / Το θέμα
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Προϋποθέσεις για την βέλτιστη υλοποίηση των επιχειρηματικών δράσεων είναι οι ατομικές μου δεξιότητες που αποτελούν μέρος της προσωπικότητάς μου

Αν έχω τις κατάλληλες προϋποθέσεις, τότε με τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών μπορώ να υλοποιήσω επιτυχώς τις επιχειρηματικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να δρουν ολιστικά και να αλληλοσυμπληρώνονται

Η καλή γνώση των θεμάτων που αφορούν την επιχείρηση στηρίζεται στην κατάλληλη οργάνωση. Μόνο η κατάλληλη οργάνωση μπορεί να κάνει την επιχείρησή μου αποδοτική και ανταγωνιστική. Η οργάνωση αυτή στηρίζεται στην ικανότητά μου για ρεαλιστικό προγραμματισμό και δημιουργική στρατηγική.