Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνία

Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνία

Επικοινωνία: ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας και ανάπτυξης στο σύγχρονο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Παρουσιάζεται στο βιβλίο αυτό ως ένα δυναμικό και ...

... ευέλικτο σύστημα με αλληλοεξαρτώμενα υποσυστήματα.

Περιγράφονται με σαφήνεια οι λειτουργίες, η αλληλεπίδραση και η στρατηγική θεώρηση των επιμέρους στοιχείων της, οδηγώντας με ακρίβεια στον σχεδιασμό ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής.

Δίνονται απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα καθημερινής πρακτικής, όπως:

- Πώς να επικοινωνήσω καλύτερα με τα στελέχη της επιχείρησής μου;

- Πώς να επικοινωνήσω καλύτερα με τους πελάτες μου; Ποιές τεχνικές προσωπικής επαφής να ακολουθήσω;

- Πόσα χρήματα θα πρέπει να ξοδέψω για να προβάλω την εικόνα της επιχείρησης; Πώς να προσεγγίσω τα Μ.Μ.Ε.;

- Πώς να επιλέξω τον κατάλληλο συνδυασμό, ανάμεσα στα τόσα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν σήμερα;

- Πώς να αξιολογήσω τα προτεινόμενα προγράμματα ή τα αποτελέσματα των επικοινωνιακών ενεργειών που έχω σχεδιάσει;

- Πώς να μάθω τί σημαίνουν τα O.T.S., GRP'S, C.P.R., στο Media Planning και πώς να αντιληφθώ το πραγματικό όφελος που έχουν για μένα;

Ένα πρακτικό βιβλίο-οδηγός για την επίτευξη αποτελεσματικής επιχειρησιακής επικοινωνίας που μετατρέπει την αναγκαία αυτή δαπάνη σε επένδυση!