Ποια ανάπτυξη; ...Σχεδιασμένη Δημιουργική Αναρχία

Ποια ανάπτυξη; ...Σχεδιασμένη Δημιουργική Αναρχία

ΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ; Δείτε το σε ηλεκτρονική μορφή εδώ >>

Η δημιουργία των προϋποθέσεων και του περιβάλλοντος για υγιή, δημιουργική και διαχρονική ανάπτυξη εξαρτάται από τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, ώστε να απελευθερωθεί ο δυναμισμός, η ευελιξία και η ευφυΐα μας.

Πως μπορεί  να γίνει αυτό;

Με ένα αναπτυξιακό πλαίσιο που μας ταιριάζει:  

Με «Σχεδιασμένη Δημιουργική Αναρχία»!