Η Τέχνη της Αλλαγής

Η Τέχνη της Αλλαγής

Στο σύγχρονο κόσμο, όπου όλα αλλάζουν, όπου όλα είναι ρευστά, όπου σχεδόν τίποτε δεν μένει σταθερό και συχνά τα πράγματα δείχνουν αδιέξοδα, η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt μας προσφέρει ...

... δημιουργικές διεξόδους, προτείνοντας ένα νέο υπόδειγμα, που διακρίνεται για την ανθρωπιστική του βάση, για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΥΓΙΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στη ζωή των Επιχειρήσεων, των Οργανισμών και των Στελεχών τους.