Total Business Success

Total Business Success

Το βιβλίο «Total Business Success» των κ. Α. Ζαΐρη και Γ. Σταμάτη, αποτελεί ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο στη σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική μιας τυπικής ελληνικής επιχείρησης.

Η καινοτομία του βιβλίου είναι ότι αναλύει το ζήτημα ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα, από τη σκοπιά των ανθρώπινων πόρων και της ηγετικής προσωπικότητας των επιχειρηματικών δράσεων, μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας και της αναγκαίας προετοιμασίας των οργανωσιακών δομών.

Πέρα από ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό βιβλίο, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον Έλληνα επιχειρηματία/μάνατζερ, γιατί προτείνει και δικαιολογεί τα αναγκαία βήματα και διαδικασίες για την επιτυχία μιας επιχείρησης που λειτουργεί στο «προβληματικό» ελληνικό περιβάλλον.

Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών