Το Παγωμένο Μέλλον... Εθνικές Συναρτήσεις και Ασυναρτησίες

...Το Παγωμένο Μέλλον... Εθνικές Συναρτήσεις και Ασυναρτησίες

Η πλειοψηφία των συναρτήσεων που συμβολίζουν τις κυρίαρχες πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής καταλήγει σε αρνητικό αποτέλεσμα. Μπορούμε να «ξεπαγώσουμε» το μέλλον μας;