ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ... ΚΑΙ ΜΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ... ΚΑΙ ΜΗ

Ο σύγχρονος πωλητής δεν πιέζει. Κατευθύνει με αποτελεσματική μεθοδολογία. Δοκιμασμένες συμβουλές, παραδείγματα, πίνακες. Η ανάγνωση γίνεται μια συναρπαστική εμπειρία.